Casino afbeelding

Texas Hold ‘em Regels – Zo speel je Texas Hold ‘em

Wil jij graag beginnen met het spelen van Poker, maar weet je daar eigenlijk nog niet zoveel van af? In dat geval is het aan te raden om te beginnen met Texas Hold ‘em.

Deze vorm van poker staat namelijk algemeen bekend als niet alleen de meest eenvoudige, maar tevens ook de meest populaire versie van het Pokerspel. Vergis je echter niet. De basis van het Texas Hold ‘em spel is eenvoudig en kan snel worden aangeleerd.

Wil je echter met zekerheid echt goed worden in deze Pokervariant? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat regelmatig oefenen een absolute must is.

Alleen op die manier zal je het uiteindelijk kunnen opnemen tegen echt goede spelers en zal je bijvoorbeeld mogelijks ook deel kunnen nemen aan toernooien.

Wil jij ook graag meer te weten komen over Texas Hold ‘em en hoe deze vorm van Poker nu precies moet worden gespeeld? Dat kan hier op deze pagina!

Wat is het doel van Texas Hold ‘em?

Bij Texas Hold ‘em zal je het opnemen tegen verschillende medespelers. Het is de bedoeling om de hoogste combinatie van maximum vijf speelkaarten uit een totaal van zeven speelkaarten op tafel te kunnen leggen.

Elke speler zal tijdens het spelen twee gesloten kaarten ontvangen. De andere vijf kaarten zullen met de zogenaamde beeldzijde naar boven op de tafel worden gelegd.

De rol van de dealer

Een belangrijke partij bij het spelen van Texas Hold’em is natuurlijk de dealer. Wanneer je er voor kiest om multi-player poker te spelen zal je kunnen vaststellen dat de functie van de dealer met de klok meedraait.

Dit zorgt er voor dat elke speler uiteindelijk de kans krijgt om als laatste speler actie te ondernemen tijdens de eerste inzetronde. In principe wordt er vanuit gegaan dat de eerste speler die aan de tafel gaat zitten fungeert als dealer voor de eerste ronde van het spel.

Kies je er voor om Texas Hold’em niet aan een fysieke tafel, maar wel online te spelen? In dat geval verloopt het natuurlijk allemaal net even wat anders. Het delen van de kaarten gebeurt dan bijvoorbeeld volledig automatisch.

Hierdoor komt de functie van de dealer eigenlijk als het ware te vervallen. Dit betekent echter niet dat er geen dealer wordt aangewezen, in tegendeel. Bij het merendeel van de online Texas Hold’em spelen is dat namelijk wel degelijk het geval.

Dit gebeurt echter in principe louter en alleen om duidelijk te maken wie er aan de beurt is voor wat het inzetten van de kleine en de grote blind betreft.

De kleine en grote blind bij Texas Hold’em

Voordat er kan worden gestart met het Texas Hold’em spel is het zo dat de twee spelers welke zich links van de dealer bevinden een blinde inzet moeten plaatsen. Met andere woorden, ze dienen reeds een inzet te plaatsen nog voordat ze hun kaarten hebben gezien.

De eerste speler welke zich aan de linkerkant van de dealer bevindt dient een kleine, blinde inzet te plaatsen. Voor deze blinde inzet geldt dat ze doorgaans gelijk is aan de helft van de minimum inzet. De tweede speler welke zich links van de dealer bevindt plaatst de grote blind inzet.

Hierbij gaat het dan in de praktijk om een bedrag welke gelijk staat aan de minimale inzet welke dient te worden geplaatst tijdens het spel.

De vier fases van het Texas Hold’em spel

Tot slot kijken we ook nog even naar de precieze manier waarop een Texas Hold’em spel verloopt. In principe is er sprake van vier fases, namelijk:

1. Fase 1 of de ‘deal’ fase;
2. Fase 2 of de ‘Flop’ fase;
3. Fase 3 of de ‘Turn’ fase;
4. Fase 4 of de ‘The River’ fase;

Tijdens de deal zullen alle spelers twee kaarten ontvangen welke met de beeldzijde naar omlaag op de tafel worden gelegd. Het betreft hier de zogenaamde pocketkaarten. Vervolgens zullen er vijf gezamenlijke kaarten in het midden van de speeltafel worden geplaatst.

Voor deze kaarten geldt dat ze met de beeldzijde naar boven worden geplaatst. Wanneer dit is gebeurd gaat de inzetronde van start. Deze wordt aangevat bij de speler welke zich aan de linkerkant van de dealer bevindt.

Op basis van de voorafgaande activiteiten in de huidige spelronde is het mogelijk voor een speler om een keuze te maken uit verschillende opties. Het betreft hier:

• Een Fold of het opgeven van de hand;
• Een Check of het afzien van inzetten (passen);
• Een Call of het meegaan met de geplaatste inzet van een andere speler;
• Een Bet of het plaatsen van een bepaalde inzet;
• Een Raise of het verhogen van de huidige inzet;

Bovenstaande moet uiteraard altijd gebeuren binnen de grenzen die zijn opgesteld van de spellimieten en van de zogenaamde tafelstakes.

Wat veel beginnende spelers niet weten is dat een inzetronde meerdere keren de tafel rond kan gaan op het ogenblik dat er sprake is van verhogingen en her-verhogingen. De ronde is bij Texas Hold’em dan ook pas afgelopen op het ogenblik dat alle spelers hebben gecalled of hun kaarten verworven hebben.

Wanneer de eerste inzetronde is afgelopen zal de dealer drie kaarten open in het midden van de tafel leggen. Dit is de zogenaamde flot. Alle actieve spelers beschikken tijdens deze fase van het spel over twee gesloten kaarten en drie open kaarten.

De derde inzetronde wordt aangevat bij de eerste actieve speler welke zich links van de dealer bevindt. De dealer legt tijdens deze fase naast de flop een vierde, gezamenlijke kaart neer. Het betreft hier aldus de zogenaamde ‘turn’.

Ook tijdens de vierde fase van het pokerspel wordt er terug een extra open kaart toegevoegd. Dit zorgt er voor dat er nu in het midden van de tafel in totaal vijf kaarten zouden moeten liggen. Deze vijfde kaart noemt ‘the river’.

Is het spelletje voorbij en heeft de ronde Texas Hold’em met andere woorden een winnaar opgeleverd? In dat geval zal de rol van de dealer bij een fysiek spelletje poker één positie verder met de klok mee verschuiven.

Vervolgens kan er dan terug worden gestart met een nieuw spelletje, eventueel ook met andere spelers.

De drie populairste online casino's van dit moment