Kansspelbelasting betalen

Hoeveel Kansspelbelasting moet ik betalen?

Belasting betalen, niemand houdt ervan. Helaas ontkomen we er (vaak) niet aan. Gelukkig is de Koa (kansspelen op afstand) sinds 1 april 2021 actief gegaan en hebben de eerste legale online casino’s per 1 oktober 2021 hun deuren geopend. Het mooie? Jij hoeft daar geen kansspelbelasting te betalen.

Serieus? Ja, dit doen de online casino’s voor jou. Mooier kunnen we het niet maken. Heb je prijs in een loterij zoals de Postcodeloterij? Dan zal je over alle winsten boven de €449 kansspelbelasting moeten betalen.

Nederlandse online casino’s waar je geen kansspelbasting hoeft te betalen

Rang
Casino
Bonus
Score
Bezoeken

Wat is de kansspelbelasting?

Kansspelbelasting is een belasting die wordt geheven op winst uit kansspelen. Daarbij gaat het om spellen waarbij de speler zelf geen invloed heeft op het spel. Zo is een quiz bijvoorbeeld geen kansspel. Als er geen kennis vereist is, ziet de overheid het als kansspel en moet er onder bepaalde voorwaarden kansspelbelasting worden betaald.

De kansspelbelasting komt voort uit de Wet op kansspelbelasting en het hoofdstuk Vlla van de Belastingwet BES. Spelers betalen belasting over het verschil tussen de inzet en de prijs. Deze belasting geldt niet alleen in Nederland, maar ook in Caribisch-Nederland.

De wet op de Kansspelbelasting werd ingevoerd in 1961, toen nog onder toeziend oog van Koningin Juliana. Door de jaren heen is het tarief van de belasting nogal eens veranderd. Zo was het tarief tot 2006 25 procent. Vanaf 1 januari 2006 ging het nieuwe tarief van 29% procent in en in 2018 werd het tarief tijdelijk opgehoogd naar 30,1 procent.

Het is goed om te weten dat de speler de belasting niet zelf direct betaalt aan de fiscus, maar dat het deel belasting wordt ingehouden op het prijzengeld door de organisator van het spel. Sinds april 1981 geldt namelijk dat de belastingplicht is verlegd van de winnaar naar de organisator. De speler doet zelf dus geen aangifte als de organisator van het spel in de Europese Unie is gevestigd.

Wanneer kansspelbelasting betalen?

De speler betaalt de kansspelbelasting als hij of zij meer dan 449 euro heeft gewonnen. Bedragen tot 449 zijn ‘onbelast’, maar als het prijzengeld hoger is, moet ook over de eerste 449 euro belasting worden betaald. Het is goed om te weten dat het niet alleen gaat om geldprijzen, maar ook om prijzen in natura. Een auto als prijs is bijvoorbeeld meer waard dan 449 euro. Er moet dan kansspelbelasting worden betaald.

Het is niet zo dat ieder spel waarbij een prijs valt te winnen in aanmerking komt voor deze belasting. Niet ieder spel is een kansspel. In de wet staat dat het belangrijk is hoeveel invloed deelnemers kunnen uitoefenen op een spel. Het oplossen van een puzzel is bijvoorbeeld ook een kansspel, omdat de meeste spelers de oplossing wel kunnen vinden, maar er uiteindelijk wordt geloot om de winnaar te bepalen. De invloed van de deelnemer is dan niet doorslaggevend, maar geluk.

Wie wint bij een quiz, en tot op de laatste vraag een goed antwoord moet geven, betaalt geen kansspelbelasting. Het spel is namelijk geen kansspel. Daarnaast betaalt men geen kansspelbelasting als het gewonnen bedrag lager is dan 449 euro. Over poker bestaan veel misverstanden: kenners vinden het een behendigheidsspel. Toch ziet de Belastingdienst dat anders. Opbrengsten moeten dan ook gewoon aangegeven worden. Houd er wel rekening mee dat online pokeren in Nederland wettelijk niet is toegestaan. Alleen Holland Casino mag pokertoernooien organiseren.

Kansspelbelasting en online gokken

Wie online gokt, kan er niet zonder meer vanuit gaan dat de spelsite of het online casino de kansspelbelasting al heeft betaald. Veel online casino’s betalen alleen belasting over hun eigen winst en niet over het verschil tussen het totaal ingezette bedrag en het uitgekeerde prijzengeld.

Dat houdt concreet in dat de speler zelf bij de Belastingdienst moet melden dat hij of zij heeft gewonnen en dat hij of zij graag aangifte wil doen. De belasting wordt dan alsnog in Nederland voldaan.

Waarom kansspelbelasting?

De Nederlandse Staat heeft de plicht om spelers te beschermen. Een kansspelbelasting ontmoedigt nieuwe spelers te beginnen aan gokken. Een onschuldig spelletje kan immers ontaarden in een gokverslaving. Door alleen kleine prijzen (onder de 449 euro) niet te belasten, blijft het leuk om af en toe een spelletje te spelen, maar wordt het niet verslavend.

Bij het winnen van een grote prijs, wordt vaak ook weer meer geld ingezet. Het gaat om steeds grotere bedragen en het gokken kan de speler in de problemen brengen (Bron: Jellinek). Een kansspelbelasting is daarom ingezet als maatregel.

Aangifte doen

Als de organisator van het kansspel in de Europese Unie is gevestigd, hoeft de speler geen aangifte te doen. De organisator van het spel heeft dan de plicht om dit te regelen. Dat is anders als de speler heeft meegedaan aan een spel waarvan de houder niet in de EU is gevestigd.

Concreet betekent dit dat er aangifte gedaan moet worden als er (online) in een buitenlands casino is gegokt. Dat doet de speler door een formulier van de Belastingdienst in te vullen. Hoe dit precies moet, staat in de toelichting op het formulier.

Tijdelijke verhoging

Oorspronkelijk is het huidige tarief 29 procent. Tijdelijk is dit tarief verhoogd naar 30,1 procent. Dit is noodzakelijk om de huidige wet te kunnen moderniseren. De wet op Kansspelen is namelijk sterk verouderd. Zo staat er nog niets in over online spelen, terwijl dit wel aan de orde van de dag is.

Om het online gokken te kunnen reguleren, heeft de Belastingdienst meer personeel nodig. Deze extra kosten worden betaald door de burgers, want om deze reden gaat de kansspelbelasting tijdelijk omhoog. Waarschijnlijk wordt in 2019 de tijdelijke verhoging weer teruggedraaid, en gaat het tarief van 29 procent weer gelden.

Inkomstenbelasting en vermogensbelasting

Stel dat een speler een grote prijs wint, bijvoorbeeld 100.000 euro. Moet hij of zij daar dan ook inkomstenbelasting en vermogensbelasting over betalen? Het antwoord hierop is ‘deels ja en deels nee’. De overheid heft al belasting over kansspelen, dus hoeft men het gewonnen prijzengeld niet bij het inkomen op te tellen. De Belastingdienst ziet het niet als inkomen.

Aan de andere kant ziet de Belastingdienst een grote prijs (prijzen boven de 30.000 euro) wel als vermogen. Daarom moet de speler naast de kansspelbelasting ook vermogensbelasting betalen. Hiervoor geldt het tarief uit box 3.

Wie niet thuis is in belastingen, doet er verstandig aan zich te laten adviseren. Een belastingadviseur is op de hoogte van de laatste wetten en regels en weet welke bedragen in welke boxen thuishoren.

Belastingvrije prijzen

Een uitzondering op de kansspelbelasting is de Nederlandse Staatsloterij. Deze loterij biedt de garantie dat spelers geen kansspelbelasting betalen. Wel betaalt de loterij zelf kansspelbelasting aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit houdt in dat spelers die een miljoen euro winnen, ook daadwerkelijk een miljoen euro op de bankrekening gestort krijgen.

Een andere uitzondering is het Holland Casino. Doordat dit casino in handen is van de staat, betaalt de speler geen belasting over gewonnen prijzen. Het casino betaalt zelf de belasting.

Kansspelbelasting in België en andere EU-landen

Niet alleen in Nederland werkt de Belastingdienst met een kansspelbelasting. Vanaf 2019 gaat de Vlaamse overheid zelf de kansspelbelasting en belasting op speelautomaten innen. Eerder deed de Federale Overheidsdienst Financiën dat, maar nu doet de Vlaamse Belastingdienst het zelf. Dat houdt voor Vlaanderen in dat er naar schatting 60 miljoen euro extra wordt verdiend.

Voor spelers verandert er helemaal niets. De Kansspelbelasting bedraagt in België 11 procent. Dit percentage wordt al betaald door de operator, als de speler speelt bij een legaal online casino. Over illegale casino’s moet alsnog belasting worden betaald.

Wie vanuit Nederland speelt bij een legaal Belgisch casino of een ander casino binnen de Europese Unie, betaalt geen kansspelbelasting over het gewonnen bedrag. Het casino draagt zelf, voor de speler, de belasting af.

De drie populairste online casino's van dit moment